نوجوانان بخوانند( كمرويي،ناراحت بودن در حضور ديگران)

    وقتي معلم سوالي مي پرسد با اين كه جواب را مي دانم، نمي توانم جواب بدم. تا مي خواهم جواب بدهم قلبم به شدت مي تپد، عرق مي كنم، دهانم خشك مي شود و آخر سر يك نفر زودتر از من جواب مي دهد. در جمع دوستان يا كساني كه آنها را نمي شناسم احساس ناراحتي مي كنم. به من مي گويند چرا اين قدر كم حرفي، چرا …
ادامه مطلب

پرورش كودك متفكر1

اگر از والدين كودكان سنين بين 8تا12سال سوال كنيد كه بزرگترين نگراني آنها در چه موردي است،احتمالا در خواهيد يافت كه بسياري از نگراني هاي شان زمينه مشترك و يكسان هستند. "مي خاهم دخترم خود را به خوبي با مدرسه تطبيق دهد و متعهد شود كه نه فقط در مدرسه بلكه در منزل هم مشاركت فعال داشته باشد." "مي خواهم پسرم دوستان خوبي پيدا كند واز دار و دسته بچه …
ادامه مطلب

چگونه با خشم كودكان برخورد كنيم؟

با كودك پرخاشگر چگونه برخورد كنيم؟      خشم یکی از هیجان های اصلی و طبیعی در انسان است و هرکس درجه هایی از آن را دارد.کودکان نیز در سنین مختلف و در طبقات اجتماعی ـ اقتصادی متفاوت هیجان خشم را تجربه می کنند و در این میان آنچه مهم است توجه به مساله ی یادگیری “شیوه ی مقابله ی صحیح” با این هیجان سرکش است.در بسیاری از افراد این …
ادامه مطلب

نكاتي در باره ارتباط سالم با يك نوجوان

       همانطورکه همه والدین می دانند یا حداقل به آنها هشدار داده شده است، نوجوانی می تواند سخت ترین دوره رشدی باشد.طوفان بلوغ، هورمون ها، سال های دبیرستان و رشد نیاز به استقلال می توانند برای هر والدی چالش باشند.در زندگی با یک نوجوان، هر چیزی می تواند به یک جنگ یا دعوا ختم شود، گاهی خردترین موضوعات.به عنوان والدین، دوست دارید توانایی عشق ورزی و هدایت فرزند …
ادامه مطلب

اختلالات رياضي

 اختلالات ریاضی        شمار دانش آموزانی که دچار اختلال در یادگیری هستند، بین 4 تا12 درصد گزارش شده است.چنانچه از تعریف ناتوانی های یادگیری در مفهوم خاص آن عدول کنیم و هرنوع مشکل ادراکی منجر به افت تحصیلی و کاهش میزان پیشرفت تحصیلی را،ناتوانی یادگیری به حساب آوریم،تعداد دانش آموزان درگیر این مشکل، درصدبالایی را به خود اختصاص خواهد داد. این گونه مشکلات تنها به افت تحصیلی و …
ادامه مطلب

تمرين هاي پيشنهادي براي تقويت دقت و توجه

به كودكان آموزش دهيد كه مطالعه كردن و كتاب خواندن رادر محيط هاي مختلف انجام دهند.مثل كتابخانه ، پارك و.. گوش دادن به صداهاي مختلف را به كودكان بياموزيم.براي مثال وقتي به پارك مي رويد، از كودكان بخواهيد روي صندلي بنشيند و به صداهاي گوناگون مثل آب، پرندگان، صحبت كردن، راه رفتن و...گوش دهد.درخانه نيز مي توانيد از نوار صداهاي مختلف(حيوانات،طبيعت و...)استفاده كنيد.اين عمل را چندبار در هفته تكرار كنيد،مي بينيد …
ادامه مطلب

اختلال كمبود توجه (بيش فعالي)

  كودكان از لحاظ فعاليتهاي حركتي بايكديگر تفاوت دارند. ممكن است همه كودكان به نظر بزرگسال بيش فعال باشند، ولي به نظر مي رسد كه بعضي كودكان هرگز از حركت باز نمي ايستند. آنان در سنين پيش از دبستان بدون اينكه هدفي داشته باشند بدون وقفه مي دوند، بالا ميروند، و مي خزند. وقتي كه بزرگتر مي شوند ناتواني مشخصي براي آرام نشستن نشان داده و به طور افراطي تمايل …
ادامه مطلب

لكنت زبان

  در بين اختلالات تكلم دوران كودكي تاخير در صحبت كردن و لكنت زبان اهميت زيادي دارند. نوزاد انسان بهنگام تولد از لحاظ ساختماني آمادگي ايجاد صداهايي را دارد. اين كنش مانند ساير كنش ها از طريق آموختن توسعه مي يابد. زندگي اوليه كودك شامل گريه مكرر است وبه دنبال آن تكرار هجاها كه شاخص دوره مهمي در رشد تكلم است. يك دليل براي رشد تكلم عبارتست از پيشرفت در …
ادامه مطلب

روشها و راهبردهاي تقويت حافظه

             حافظه يكي از مباحث بسيار مهم و ارزشمند در فرايند يادگيري است و يكي از بنيان هاي يادگيري ، تفكر، خلاقيت، برنامه ريزي و رفتار روزمره ي ما را تشكيل مي دهد.بدون حافظه، يادگيري مفهومي نخواهد داشت. اينكه، مي توانيم بخوانيم ،بنويسيم،حساب كنيم و حتي صحبت كنيم، چهره دوستان را از يكديگر بازشناسايي كنيم وحتي راه خانه ي خود را پيدا كنيم، همه نشانه …
ادامه مطلب