تربیت کودک مطیع یا با جرأت؟

یکی از افکار نادرست در پرورش فرزندان این است که والدین تصور میکنند «بچه خوب باید همیشه چشم بگوید و روی حرف بزرگتر حرف نزند!»؛ گرچه این طرز فکر میتواند کودکی را پرورش دهد که در خانه چالش کمی ایجاد میکند و والدین را با خواسته‌هایش کلافه نمی‌کند، ولی واقعیت این است که کودک آنچه را که در خانه یاد گرفته است حتماً در اجتماع هم اجرا میکند، پس طبیعی است که در اجتماع در برابر زورگویان، قلدرها و افکار و خواست های نادرست نتواند از حق خود دفاع کند و به اندازه کافی جرأت بیان خواسته‌هایش را نداشته باشد. 


بنابراین بهتر است به جای پرورش کودک مطیع، کودکی با جرأت تربیت شود. فرصت دادن به کودک برای ابراز نظر و خواسته‌اش، گفتگو کردن در مورد راه‌حل‌های موجود، تأیید نظرات درست و منطقی کودک، تحلیل نظرات نادرست و نتیجه گیری منطقی، فرصت دادن برای داشتن تجربه‌های متفاوت، مقصر ندانستن کودک در هر زمینه‌ای و سرزنش نکردن او، از جمله مواردی است که به شما کمک میکند کودکتان جرأت‌ورزی بیشتری داشته باشد و در اجتماع پاسخی منطقی به خواستگاه های گوناگون دهد.