اگه بچّه بی دست و پا نمیخواهید، اینها را به او بیاموزید :

بچّه بی دست و پا ...

كودك بي دست و پا

 

اگه بچّه بی دست و پا نمیخواهید، اینها را به او بیاموزید :

۱. تا قبل از مدرسه مهارت شمارش، شباهت ها و تفاوت ها، اشکال هندسی و رنگ ها رو بهش یاد بدید.

۲. به کودکتون یاد بدید وقتی خیلی عصبانیه اگه ایستاده بود، بشینه و اگه نشسته بود بایسته. تغییر وضعیت بدنی وقتی عصبانی میشیم، موجب کاهش خشم میشه.

۳. به کودکتون پس انداز کردن رو یاد بدید. بهش ماهیانه پول توجیبی بدید و بهش بگید پولهاش رو سه دسته کنه : خرج کردنی، پس انداز کردنی و بخشیدنی!

۴. به کودک یاد بدید وقتی ناراحته می تونه گریه کنه اما گریه مشکلی رو حل نمی کنه. پس وقتی سبک شد وقت پیدا کردن راه چاره است. باید راه حل هاش رو بنویسه. اگه به سن نوشتن نرسیده شما براش بنویسید.

۵. به کودک بگید اگر به هر دلیلی از کسی خوشش نمیومد نباید بهش توهین کنه ولی حق این رو داره تا وقتی این حس بد سرجاشه به اون فرد نزدیک نشه.

۶. به کودک یاد بدید از حق خودش دفاع کنه. به سکوت تشویقش نکنید. بهش بگید همونقدر که ظالم بَده، مظلوم بودن هم بَده‌.

۷. در کنار این که اینها رو به فرزندانمون یاد میدیم، خودمون هم بعضی ها رو تمرین کنیم  و با فرزندانمون قدم در راه رشد بگذاریم.

ارادتمند
سعید پدرام راد