هرکس دوست دارد که رشد سالم را در کودک خود مشاهده کند اما گاهی اوقات نمی توان طبیعی بودن و یا غیر طبیعی بودن رفتار کودک را متوجه شد و روان شناسان کودک به ما کمک می کنند تا این تفاوت را بفهمیم 
   فهم الگو های رفتاری طبیعی و غیر طبیعی کودک به والدین کمک می کند تا ارتباط برقرار کردن بهتر، یاد دادن بهتر مسائل برای مدیریت احساسات آن ها را بفهمند و به پیشرفت بیشتر کودک خود در مراحل مختلف زندگی کمک کنند 
روان شناسی کودک بر روی ذهن و رفتار از زمان رشد تا بلوغ تمرکز دارد.
   روان شناسی کودک نه تنها بر روی رشد جسمانی کودکان تمرکز دارد بلکه به بررسی دقیق جنبه های روانی، ذهنی، احساسی و رشد اجتماعی آنها هم دقت دارد.
   اگر والدین بتوانند هم مسیر با رشته روانشناسی کودک قرار بگیرند و از نکات آن استفاده کنند، می توانند آینده فردی فرزندان خود را تضمین کنند. چرا که بسیار از اختلالات روانی شدید در دوران بزرگسالی ریشه در دوران کودکی فرزندان ما دارند
خدمات روان شناسي پدرام راد در دپارتمان كودك و نوجوان به شرح ذيل مي باشد:

روانشناسي كودك