آموزش مهارت های زندگی به کودکان
     آموزش مهارت های زندگی به کودکان بعد از تامین نیازهای اولیه آن ها، مهمترین اولویت تربیتی است. یکی از مهم ترین وظایفی که والدین در طول زندگی با آن روبرو می‌شوند، تربیت فرزندان است. کودکانی که در محیط امن، صمیمی و تحت مراقبت خانواده بزرگ می شوند، به زودی وارد اجتماع شده و تشکیل خانواده خواهند داد. کودکان همواره از والدینشان الگوبرداری کرده و تمامی رفتار و کارهای آن ها در ذهن کودک ثبت می شود که تاثیر بسیار زیاد و مستقیمی بر شخصیت آن ها می گذارد. به همین دلیل بهتر است والدین با مهارت های زندگی کودکان آشنا بوده تا بتوانند آن ها را به خوبی به کودکان خود آموزش دهند. اگرچه تربیت کودکان کاری بسیار تخصصی و حرفه‌ای است. پس بهتر است در مواقع حساس و یا هر زمان که نیاز به کمک داشتید، از مشاوره کودک راهنمایی بگیرید.

     ده مهارت‌ های زندگی کدامند؟

  • ‏خود آگاهی
  • توانایی برقراری ارتباط موثر
  • مهارت ایجاد و حفظ روابط بین فردی
  • همدلی
  • حل مسئله
  • تصمیم گیري
  •  مهارت جرآت ورزي
  • کنترل خشم
  • مهارت تفکر خلاقانه
  • مهارت تفکر نقادانه

​​​​خود آگاهي

ارتباط موثر

روابط بين فردي

همدلي

كنترل خشم

جرات مندي

تصميم گيري

حل مسئله

تفكر نقادانه

تفكر خلاقانه