خيانت زناشويي/ مشاور خانواده/روانشناس/مشاور/ هانواده/خيانت

​   سیستم خانواده مهم ترین سیستم های جامعه می باشد که بر اساس ازدواج تشکیل می شود و حفظ و تداوم آن اهمیت ویژه ای برخوردار است. بایستی به این افراد گوشزد نماییم که مشکلات اگرچه کوچک و ناچیز انگاشته می شوند می‌توانند در آینده سبب به وجود آمدن مشکلات بسیار زیاد و بزرگتری شده و خانواده را در شرایط بغرنج و ناامنی قرار بدهند.
    در این حوزه تشخیص، درمان و ارجاع مشاوره ای در زمینه های ذیل صورت ميگيرد:

​​​- زوج درمانی
- فرزند پروری
- سکس تراپی
- خیانت زناشویی
- مشاوره طلاق

​خدمات

​مشاوره خانواده