 عضو انجمن خانواده و ازدواج کشور
 عضو خانه ی روانشناسان

​​​​​​​حوزه فعاليت:
- مشاوره فردی
- درمان افسردگی و اضطراب
- زوج درمانگر
- مشاور خانواده
- مشاوره نوجوان
- آموزش مهارت های زندگی
- برگزاری کارگاه های آموزش مهارت هاي زندگي 
- مدرس دوره های خودشناسی
- انجام تست هوش
- تربیت جنسی نوجوان

سوابق تحصيلي:
کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه تهران جنوب
کارشناسی روان شناسی عمومی دانشگاه پیام نور

سوابق كاري:
زوج درمانگر و درمانگر فردی در مركز مشاوره آتيه
روان شناس و مشاور در فرهنگسراي ولايت
مشاور و روان شناس ني ني سايت
مشاور و روان شناس در مركز روان پدرام

سوابق آموزش:
مدرس مهارت هاي زندگي 

سوابق دوره هاي آموزشي:
زوج درمانی با رویکرد طرحواره درمانی
طرحواره درمانی فردی
تربیت خانواده درمانگر
مربیگری مهارت های زندگی
سوپرویژن دوره تحصصی تربیت درمانگر
آسیب شناسی 5 DSM
تکنیک های حل اختالف درون خانوادگی
رفتار درمانی و تربیت جنسی کودکان و نوجوان
نگاه نو به ازدواج و تغییرات اجتماعی در ایران
اجرا و تفسيرآزمون نسخه چهارم مقیاس های هوشی وكسلر
رفتار درمانی شناختی (CBT)
اجرا و تفسير آزمون استنفورد بینه
باورهای مشکل ساز در رابطه زوجین
اجرا و تفسير آزمون میلون

02634480414
رزرو آنلاين