02634480414
رزرو وقت


حوزه فعالیت:
بزرگسال و کودک و نوجوان
مشاوره فردي
مشاوره اضطراب و افسردگي ،وسواس و انواع فوبيا 
مشاوره خانواده
مشاوره كودك و نوجوان
اجرا و تفسير تست هوش، استعداد ، شخصيت

سوابق تحصیلی:
1.دکتری تخصصی سنجش و اندازه گیری- روانسنجی
2.رفتار درمانگر عقلانی هیجانی
RECBT
از انستیتو رفتار 
3.کوچینگ رفتاری انستیتو رفتار و موسسه آلبرت الیس در کانادا
4. رفتار درمانگر کودک و نوجوان انجمن روانشناسی تربیتی
5.اجرا و تفسیر ازمون های روانی شامل تشخیصی اختلالات روانی و شخصیت، مشاوره پیش از ازدواج، هوش و استعداد یابی، راهنمایی و مشاوره شغلی و تحصیلی.


سوابق کاری: 
مدرس دانشگاه آزاد واحد کرج از سال 1397 تا کنون
رفتار درمانگر کودک و نوجوان از سال 1396 تا کنون در مرکز مشاوره ارمغان بهار کرج و انتستیتو رفتار تهران
عضویت سازمان نظام روانشناسی
عضویت انجمن روانشناسی آمریکاAPA
پژوهشگر ستاد شناختی کشور

سوابق آموزشی و دوره های آموزشی :
مدرس دانشگاه آزاد واحد کرج
برگزاری کارگاه های فرزند پروری ، مهارت زندگی ،درمانگری کودک و نوجوان، اجرا و تفسیر آزمون های هوش و شخصیت ، مشاوره پیش از ازدواج در مرکز ارمغان بهار و بهزیستی استان البرز