مشاوره تحصیلی
​​​​​​​یک محصل برای دستیابی به موفقیت تحصیلی نیازمند آموزش شیوه هایی صحیح و اصولی مشاوره تحصیلی است، به قولی می توان گفت در مشاوره تحصیلی دانش آموز از دریچه اصول صحیح برنامه ریزی درسی، راهنمایی های لازم برای چگونه پیشبردن مطالب درسی را می آموزد و با کمک شیوه های صحیح مطالعه قادر به پیشگیری و حل مشکلات درحین مطالعه می گردد و در نهایت هم با هدایت تحصیلی که دریافت می نماید به مهارت و موفقیت تحصیلی نائل می گردد. آنچه در مشاوره تحصیلی بیشتر صدق می کند پیشگیری است، یعنی خواهان آن هستیم که قبل از وقوع مشکلات درسی این مشاوره ها دریافت گردد، اما چناچه با مشکلی هم دست به گریبان باشید به مدد مشاوره های تحصیلی می توانید مشکلات درسی خود اعم از نارضایتی از مطالعه مطلوب،  یاگیری دروس و …. را کم یا کاملا از میان بردارد؛ پس در کسب مشورت از مشاوران تحصیلی دریغ نکنید، زیرا آنها بارها شیوه های گوناگون یادگیری جذاب و ثمر بخش را آزموده اند و همه ما به خوبی می دانیم که آزموده را آزمودن خطاست...

 زیر گروه های، گروه مشاوره تحصیلی

  • مشاوره عمومی
  • هدایت تحصیلی ( مختص دانش آموزان پایه نهم و والدین آنها)
  • مشاوره نظری (ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و معارف)
  • مشاوره هنرستان ( فنی _حرفه ای و کاردانش )
  • مشاوره کنکور (مخصوص تمام پایه ها)
  • ​​​​​​​انتخاب رشته

هدایت تحصیلی

انتخاب رشته

کنکور

عمومی

مشاوره نظری

مشاوره هنرستان