ازدواج مهم ترین تصمیمی است که هر فرد در طول عمر زندگی خود میگیرد و این تصمیم رابطه ی مستقیمی با آینده ی فرد خواهد داشت بنابراین برای گرفتن این تصمیم مهم باید قبل از ازدواج به مشاوره ازدواج رفته و از یک کارشناس و روانشناس کمک بخواهید تا شما را در گرفتن درست ترین تصمیم راهنمایی نماید.
برای گرفتن تصمیم ازدواج باید مسائل گوناگونی مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد که شما میتوانید صفر تا صد مشاوره ازدواج را از مشاور ازدواج راهکار بخواهید تا تصمیم درستی بگیرید.
کلینیک روانشناسی رویا با قرار دادن صفر تا صد مشاوره ازدواج در اختیار شما این امکان را برای شما فراهم مینماید تا شما تصمیم درستی در خصوص ازدواج خود بگیرید.
همچنین افراد میتوانند در ابتدای آشنایی خود به مشاوره ازدواج رفته تا بتوانند از ابتدای آشنایی خود مسائل شخصیتی و هم طبقاتی خود را با مشاوره ازدواج مورد ارزیابی قرار دهند و قبل از ازدواج با تمام نکات مهم برای شروع یک زندگی مشترک آشنا شوند و با دید باز رابطه ی خود را شروع و ادامه دهند.
حتی در مواقعی که زوجین بایکدیگر تفاوت فرهنگی ، عقیدتی ، مالی ، تحصیلی و …. را نیز داشته باشند مشاوره ازدواج به آنها این امکان را خواهد داد که دید درست پیدا نمایند و یا به حل موضاعات با راهکارهای مناسب بپردازند.

مشاوره پیش از ازدواج​​​​​​​

​كسانيكه احساس خالي بودن مي كنند ،هرگز با يكي شدن با فرد ناكامل ديگرشفا نمي يابند. دو پرنده بال شكسته كه يكي شده اند تنها پرواز دست و پاشكسته اي خواهند داشت. انتظار پرواز كشيدن بي فايده خواهد بود ،تا زماني كه افراد جداي از هم ، زخم هايشان را درمان كنند.
​​​​​​​                                                                       
​​​​​​​                                                                                 (يالوم)