مهارت های ارتباطی چیست؟
مهارت های ارتباطی ابعاد بسیار زیادی دارد. برای مثال، نحوه برقراری مکالمه، مشخص کردن مرزهای دوستی، نحوه بیان نظرات یا حل کردن مشکلات و ... از مهارت های ارتباطی هستند.

مشاور ارتباطی چه کسی است؟
     مشاور ارتباطی متخصصی است که به شما در کسب مهارت های ارتباطی، حل تعارضات، داشتن دوستی های سالم و … کمک می کند. مشاور ارتباطی با پرسیدن و درک علت اصلی چالش های ارتباطی در زندگی شما، از جمله تجربیات کودکی، حوادث منفی، قرار گرفتن در معرض تحقیر شدن و … که ممکن است منجر به باورهای فعلی در ارتباطات شما شود، نگرانی را کشف خواهد کرد و به شما در حل مشکلات ارتباطی کمک می کند. در اولین جلسه مشاوره ارتباطی، مشاور فضایی ایمن و بدون قضاوت را برای به اشتراک گذاشتن تجربیات شخصی  شما فراهم می کند. مشاور جزئیات اساسی درباره شما و مشکلات را در نظر می گیرد و یک رابطه درمانی برقرار می شود.

آیا مشاوره ارتباطی در زمینه رابطه زوجین نیز مفید است؟
     بله! رابطه عاشقانه نیز نوعی رابطه است. تمام روابط نیاز به چارچوب ها و معیارهایی دارند که رعایت کردن آن ها ضروری است. اگر چه زوج درمانگران در زمینه روابط زوجین تخصص دارند، با این حال مشاور ارتباطی نیز می تواند به شما کمک کند. به ویژه اگر مشکل شما در رابطه عاطفی تان، ریشه در مهارت های ارتباطی شما دارد.

آیا به مشاوره ارتباطی نیاز دارم؟
     ما انسان ها، موجودات اجتماعی هستیم و دوستی یکی از پیوندهای مهمی است که این نیاز به ارتباط عاطفی را برآورده می کند. دوستی یکی از مهمترین قسمت های زندگی ما است و ارزش قابل توجهی به آن می بخشد. مراقبت و عشقی که از طریق دوستی به دست می آوریم، زندگی ما را ارتقا می بخشد. اهمیت مشاوره ارتباطی و بهترین مشاوره ارتباطی نیز به دلیل اهمیت ارتباطات است.
دوستی می تواند به کسی کمک کند تا با مشکلات بهداشت روانی نیز کنار بیاید. دوستان بزرگترین سیستم پشتیبانی یک شخص هستند.
اما دوستی ها همیشه به خوبی پیش نمی روند. به همان اندازه ای که داشتن یک دوستی سالم، سازنده است، دوستی های ناسالم و مشکلات آن می تواند زندگی ما را تحت تاثیر قرار داده و آثار بسیار مخربی داشته باشد.
دلایل مراجعه به بهترین مشاوره ارتباطی:
     هنگامی که احساس می کنید در رابطه نادرستی گیر کرده اید.
هنگامی که اولویت های شما در دوستی تغییر کرده است و این تغییرات مشکلاتی را ایجاد کرده است که قادر به حل آن ها نیستید.
داشتن اختلافات در ارزش های شخصی، عقاید، نظرات و … که به درگیری در ارتباطات تبدیل می شوند، نیاز به مشاوره ارتباطی دارند. ‌
هنگامی که در چارچوب دوستی اجتماعی شما، تمایلات عاشقانه ای ایجاد شده است که توانایی هضم آن را ندارید.
اگر از ایجاد فاصله میان خود و دوستتان احساس ناراحتی می کنید، می توانید از بهترین مشاوره ارتباطی کمک بگیرید.
زمانی که زندگی شما دستخوش تغییرات بزرگی شده است که روابطتان با آن تغییرات سازگار نیستند.
زمانی که احساس تنهایی می کنید.
اگر قادر به برقراری ارتباط با دیگران نیستید، به بهترین مشاوره ارتباطی مراجعه کنید.
وقتی احساس می کنید که از روابط خود کنار گذاشته اید یا بی ارزش شده اید.
هنگامی که در رابطه ای، خشونت و تحقیر را تجربه می کنید.
برای مواجهه با دوستان و ارتباطات سمی، به بهترین مشاوره ارتباطی مراجعه کنید.
اگر به صورت مداوم دیگران را قضاوت می کنید.
داشتن اضطراب شدید در موقعیت های اجتماعی و برقراری ارتباط، نیاز به کمک بهترین مشاوره ارتباطی دارد.