حوزه فعاليت:
- مشاوره فردی
- درمان افسردگی و اضطراب
- مشاوره تحصیلی
- مشاوره ترک اعتیاد
- مشاوره نوجوان
- آموزش فرزندپروری
- آموزش مهارت های زندگی
- برگزاری کارگاه های نوجوانان
- مدرس دوره های خودشناسی
- انجام تست هوش
- انجام تست استعداد
- اجرا و تفسیر تست و آزمون شخصیت
- تربیت جنسی
- راهنمایی در جهت کشف علاقه و استعداد تحصیلی و شغلی
- آموزش مهارتهای تحصیلی ( افزایش تمرکز ، تند خوانی و....)
- آموزش والدگری و ارتباط مؤثر با کودک و نوجوان
- انتخاب رشته و استعداد یابی

سوابق تحصيلي:
- کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
- کارشناسی روانشناسی بالینی

سوابق كاري:
- مشاور در مجموعه مدارس اکسیر دانش پارس
- مشاور مركز مشاوره و روان شناسي پدرام راد
- مسئول فنی کمپ ترک اعتیاد طلوع مهر
- سابقه 5 سال کوچینگ نوجوان​​​​​​​

سوابق آموزش:
- مدرس آموزش خانواده
- مدرس مهارت های زندگی
- برگزار کننده کارگاه مهارتهای بلوغ
- برگزاری کارگاه بلوغ به زبان ساده

سوابق دوره هاي آموزشي:
-  مصاحبه تشخیصی بالینی
- روان درمانی به شیوه ACT
 - مهارت های زندگی
- درمان اضطراب
- درمان غیر دارویی مواد مخدر MMT
- مصاحبه انگیزشی
- زبان بدن
- آسیب های اجتماعی
- اصول مصاحبه بالینی کودک و نوجوان
رزرو آنلاين
0263-4480414