تفکر نقاد چیست؟
     «تفکر نقاد» یک مدل فکر کردن به هر موضوع یا محتوا می باشد که به متفکر این امکان را می دهد تا کیفیت تفکر خو را از طریق تحلیل و ارزیابی ماهرانه و بازسازی آن بهبود بخشد. هدف از تفکر انتقادی عیب جویی و یا نشان دادن دانش شخصی نیست. بلکه شیوه ای از تفکر به روشی شفاف، روشمند و منطقی است. این مهارت تنها با خواندن مطالب مربوط به آن حاصل نمی شود بلکه نیاز به تمرین و ممارست دارد.
چرا تفکر نقاد مهم است؟
     همه ما روزانه هزاران فکر می‌کنیم. فکر کردن جزئی از ذات انسان است. اما بخش زیادی از تفکر ما دچار سوگیری‌ها و پیش‌داوری‌ها می‌باشد. کیفیت زندگی ما، چیزهایی که ما تولید می‌کنیم یا می‌سازیم با نحوه تفکر ما ارتباط نزدیک دارد. تفکر ضعیف هزینه های سنگین مالی و جانی در زندگی ما به همراه دارد. تفکر خوب نیز باید روشمند و شفاف باشد.

ویژگی هایی فردی که نقادانه می اندیشد؟
    این مهارت می تواند کیفیت زندگی هر فرد را تا حد زیادی بهبود بخشد. برخی از ویژگی های افرادی که مهارت تفکر نقاد دارند عبارتند از:
توانایی تشخیص استدلال ضیعف و قوی
تشخیص خطاهای استدلال (پیش فرض‌ها، نتیجه گیری، مغالطات،… )
توانایی حل مسائل پیچیده
مهارت گرفتن تصمیمات با کیفیت بالا
قدرت تشخیص واقعیت از کذب
شناخت خطاهای ذهن انسانی
توانایی استدلال قوی در گفتگو، نوشتن، تعاملات اجتماعی
اتکای کمتر به قدرت شهود
برقراری ارتباط موثر
تشخیص علم از شبه علم
داشتن استقلال فکری
اعتماد به نفس بالا
شنیدن نظرات مخالف