اختلال نقص توجه و رفتار​​​​​​​

      در پیرامون خود با افراد زیادی در تماس هستیم که بعضی از آنان می توانند در محیط هایی که پر سرو صدا ست و محرکات زیادی وجود دارد، مثل: رادیو یا تلویزیون یا سرو صدای ماشین و موتور و بوق و ... با تمرکز مطالعه کنند و به کارهای خود بپردازند. کسانی که به بازی شطرنج علاقه مندند ودر مسابقات شرکت می کنند، دارای چنین ویژگی هایی هستند. با این که محیط اطرافشان آرام نیست، ولی با تمرکز و دقت به کارشان مشغول هستند. در مقابل این گروه ،افرادی هستند که برای مطالعه کردن ،حساب کردن،بازی و...احتیاج به محیط آرام و عاری از هرگونه سرو صدایی دارند.
   
        در شرایطی که ما در آن زندگی می کنیم، دانستن راههای ایجاد تمرکز، دقت و توجه، یک مهارت بسیار سودمند به حساب می آید. کودکان و نوجوانان نیز باید قادر باشند در محیطی که سکوت کامل در آن حاکم نیست ، مطالعه کنند، درس بخوانند و روی تکالیفشان تمرکز کنند.

       کودکان نسبت به بزرگسالان از مدت زمان تمرکز کوتاهتری برخوردار ند و تقریبا برای آنان تمرکز و دقت طولانی روی یک کار مشکل است. زیرا تحرک و فعالیت، بخش جدانشدنی از کودک است و از دیدگاه علمی، این حالت به دلیل آن است که ذهن کودکان به سرعت بیش تری در حال فعالیت است و آنان دائماً در حال یادگیری موضوعات مختلف از محیط اطراف خود هستند. آن چیزی که برای برای کودکان جالب باشد و با علاقه به آن نگاه کنند،هر چند که مدت زمان تمرکز ودقت آنان کوتاه باشد، ولی آن مسئله را میآموزند و به خوبی آن نگاه کنند،هر چند که مدت زمان تمرکز و دقت آنان کوتاه باشد، ولی آن مسئله را می آموزند و به خوبی کار را انجام می دهند. به عنوان مثال، اگر به کودکانی که در حال گوش کردن به یک داستان هستند به دقت نگاه کنیم، می بینیم آنان به تمام جزئیات داستان گوش می دهند و اگر بار دیگر داستان را برایشان بخوانیم و بخش هایی را جا بیندازیم، آنان به سرعت متوجه موضوع می شوند.
​​​​     ​​​

​تعریف دقت و تمرکز 

​    سیستم های حسی ما در هر لحظه در معرض محرکات بسیاری قرار دارند. این محرکات گوناگون ممکن است به صورت همزمان بر روی ما اثر گذارند. اما آنچه ما در یک لحظه ی معین می توانیم درک کنیم، بسیار محدود لست. بسیاری از موضوع ها و محرکات را حس نمی کنیم. اگر برای چن لحظه آگاهانه بخواهیم به تمام صداها، اشیاء و موضوعاتی که در اطراف ما قرار دارند، توجه کنیم، می بینیم که محرکات فراوان اند، ولی چون تمام آنها برای ما جالب و جذاب نیستند، به همه شان دقت و توجه نمی کنیم و فقط به تعدادی از آن ها که با هدف ها و انتظارات ما مطابقت دارند، توجه می کنیم.
    دقت و توجه یعنی این که هر فرد تمام توجهش را به یک موضوع یا محرک خاصی معطوف کند و به خود اجازه ندهد که به راحتی از آن موضوع منحرف شود. پس معنای توجه و دقت، متمرکز کردن ذهن و حواس برای فهمیدن موضوع خاصی است. تا انسان به مطلبی توجه نکند، قادر به یادگیری آن نخواهد بود.
    توجه، مقدمه ی ادراک، یادگیری و تفکر است. یادگیری به معنای دقیق آن، بدون ادراک میسر نمی شود ودربرخورد با محیط، ابتدا ذهن و حواس، روی امر خاصی تمرکز پیدا می کند.
دقت، امری است انتخابی، انسان همیشه با محرک های مختلف مواجه می شود. برای این که ذهن و حواس خود را روی اشیاء یا مسئله ی خاصی متمرکز سازد، ناگریز به انتخاب است. بدیهی است وقتی که انسان از نظر جسمی، روانی و عاطفی آمادگی لازم را برای انتخاب محرک خاصی داشته باشد، توجه و دقت بهتر و بیش تری را از او انتظار  داریم.
​​​​​​​
       

کودک چیزی را یاد می گیرد که مورد توجه، علاقه و نیاز او باشد. پس مطالب رابر " کانون نیاز و علاقه" ی کودکان همراه سازید.

ويژگي كودكان دچار كمبود توجه

رايج ترين ويژگي هاي كودكان مبتلا به كمبود دقت و توجه ، بيش فعالي، هواس پرتي و تكانشي بودن است. اين دسته از كودكان براي تداوم در انجام يك كار وتمركز بر جوانب مهم گفت و گو يا تكاليف مربوط به مدرسه مشكل دارند. آنان اغلب تكاليف و وظايفشان را به پايان نمي رسانند. زيرا به سرعت از يك فعاليت به فعاليتي ديگر مي پردازند يا تمركز حواسشان را توسط محرك هاي بيروني از دست مي دهند.

والدين از كودكاني مي گويند كه كمتر به خواب احساس نياز مي كنند وبسياربيقرار وپيوسته درجنب و جوش هستند.
​​​​​​​